"Keatsferiening Lyts Begjin Driezum"

Opgericht in 1945

Vereniging

Senioren

Jeugd

logo_knkb

Nieuws

Previous
Sape Meijer partij 2017

Op zaterdag 26 augustus werd het kaatsseizoen traditioneel afgesloten met de Sape Meijer Partij. Zowel bij de heren als de dames stonden er negen parturen op de lijst.   Bij de heren behaalden Jan Jelle Jongsma en Jasper van der Veen de eerste prijs. Maar liefst voor de zevende keer werd Jan Jelle uitgeroepen tot Koning! Voor Jasper was dit de eerste overwinning op de Driezumer PC.   Tweede prijs: Roelof van der Veen, Herman Annema en Pieter Hellinga Derde prijs: Minne Kooistra, Pieter Ele Kuitert en Jentje van...

Ledenpartijen senioren en jeugd 10 en 11 juni 2016

In het tweede weekend van juni kaatsten zowel de senioren als de jeugd hun tweede ledenpartij. Bij zowel de heren als bij de dames stonden er 6 parturen op de lijst. In een onderlinge competitie (3x kaatsen) werd de klassering bepaald aan het aantal behaalde eersten. De prachtige kransen, gemaakt door Bloemisterij Hogedijken te Dokkum, werden gewonnen door: Baukje Hellinga, Henny Vrieswijk en Jantina Rozema. Bij de heren werd de eerste prijs gewonnen door Sierd M. Boersma, Jan Boonstra en Sikke Dantuma. Zaterdagochtend kaatsten de welpen en pupillen hun...

Afsluiter van het kaatsseizoen 2015: de Sape Meijer partij

Traditioneel wordt als laatste kaatspartij de Sape Meijer partij gekaatst. Een overwinning op deze partij betekent dat je ’s avonds op de koets door Driezum en Wâlterswâld wordt gereden. Zo’n veertig jeugdleden kaatsten vrijdagavond hun partij. De senioren begonnen zaterdagmiddag om 13.00 uur. De finale bij de dames werd er één met “alles oan de hang”. Ilse van der Wal bezorgde haar partuur de overwinning door de uitgeslagen bal prachtig te retourneren. De finale bij de heren was aanzienlijk minder spannend. Jan Jelle Jongsma wist voor de zesde keer...

Driezumer PC wederom een succes

Afgelopen weekend werd als slotpartij de traditionele Sape Meijer partij georganiseerd door kaatsvereniging Lyts Begjin. Een overwinning op deze partij, in de De Wâlden ook wel de Driezumer PC genoemd, maakt je kaatsseizoen meer dan geslaagd. Voor foto’s klik hier Het aantal deelnemers aan deze partij neemt de afgelopen jaren flink toe. Vrijdagavond kaatsten ruim 40 jeugdleden om de prijzen. Op zaterdagmiddag stonden er maar liefst 21 parturen op de lijst, waarvan 8 bij de dames! Jeugd Verdeeld in 5 groepen beten de jeugdleden vrijdagmiddag de spits af. In...

Simmerpartij voor de jeugd

De laatste partij voor de zomervakantie is een aantal jaren geleden omgedoopt in de ‘Simmerpartij’. Gelukkig waren de weersomstandigheden ook zomers, zodat het voor zowel jeugd als publiek goed vertoeven was op het veld. De bijna 40 jeugdleden kaatsten deze ochtend in 5 verschillende klassen. Sponsoren van deze partij waren Kooistra’s Kledinghuis, Handelsonderneming Klaas Zwart en Mobiele houtzagerij Dijkstra. Uitslag: Welpen 1e prijs: Pieter Woelinga 2e prijs: Andries Posthuma 3e prijs: Geertje Damstra Pupillen 1e prijs: Geertje Bijlsma 2e prijs: Sem Bosgraaf 3e prijs: Berber Wiersma 4e prijs: Peter...

Ouder-kind partij ‘in boppeslach’!

Op dinsdag 1 juli werd deze partij voor de derde keer georganiseerd. Maar liefst 38 parturen, bestaande uit kind en ouder (of ander familielid), kaatsten in 4 verschillende klassen. Aangemoedigd door “meegereisde” familieleden werd er met veel plezier en enthousiasme gekaatst. De uitslag was als volgt: Welpen (8 parturen) 1e prijs: Marieke en Jan Boonstra 2e prijs: Sjoukje en Anky Boersma 1e prijs v.r.: Jesper en Hans van der Zwaag 2e prijs v.r.: Timo en Welmoed de Boer Pupillen (10 parturen) 1e prijs: Trianke en Jacob Boersma 2e prijs:...

Spar Boonstra vrije formatie partij kent bekende winnaars

Op de langste dag van het jaar streden 11 zelf geformeerde parturen om de prijzen. In de eerste omloop was de spannendste partij die van Teade Weidenaar, Peter en Anna de Jong versus Sytze Wiersma, Sikke Dantuma en Diny Bouius. Laatstgenoemde trio wist zich met 5 – 4 6 – 4 voor de tweede omloop te plaatsen. Hierin verloren zij echter verrassend van het enige partuur met twee dames, te weten Jennifer, Sjoukje en Edwin (5 – 4 6 – 2). In de derde omloop vonden de dames en...

Tweede ledenpartij voor de jeugd

In verband met nog voetbalactiviteiten was de geplande kaatspartij van 14 juni verplaatst naar 21 juni. Dat het kaatsen in Driezum en Walterswâld naast het voetbal ook populair is blijkt wel uit de enorme aanwas van nieuwe leden. Onze vereniging telt thans meer dan 50 jeugdleden! Voor deze partij hadden 40 jeugdige kaatsers en kaatsters zich opgegeven. Er werd deze ochtend gekaatst in 5 verschillende groepen. Sponsoren van deze wedstrijd waren Meubelmakerij Popke Postma, Onderhoudsbedrijf Wad & Wouden en Onderhouds- en renovatiebedrijf Appie Postma. Uitslagen: De welpen 1e prijs:...

Jeugdpartij Federaties De Wâlden en Dongeradeel

Onder uitstekende weersomstandigheden kaatste de jeugd van beide federaties hun eerste gezamenlijke partij in Driezum. In drie verschillende categorieën streden 48 jongens en meisjes om de prijzen, die beschikbaar werden gesteld door Bloemen- en Planten R. Posthuma en Bosgraaf Machinale Houtbewerking. Vele ouders, pakes en beppes en andere toeschouwers waren getuige van een zeer geslaagde avond, waarin op een uiterst sportieve de Friese kaatssport werd bedreven. Pupillen Met 8 parturen werd deze avond met een winnaars- en verliezersronde gekaatst. De finale van de verliezersronde  werd gewonnen door Janna van...

Eerste Koningsdagpartij zet traditie voort

Al sinds de oprichting van onze kaatsvereniging werd het kaatsseizoen traditioneel geopend met de Koninginnedagpartij. Aangezien ons land sinds vorig jaar een koning heeft, wordt  vanaf 2014 de traditie  voortgezet met de Koningsdagpartij. In verband met het overlijden van erelid Gosse Hoekstra op 9 januari jl. werd voorafgaand aan de partij een minuut stilte gehouden. Heren Bij de heren werd gekaatst in twee poules van elk drie parturen. Na de poulewedstrijden volgden dan de finale en de strijd om de derde plaats. In poule A bleken de onderlinge verschillen...